• روزنامه صبح نو   sobhe_no@

    1397/02/25 ساعت 20:20

    نیروهای نظامی نیجریه، امروز #شیخ_زکزاکی را به دادگاهی انتقال دادند تا محاکمه کنند. زکزاکی در تماس تلفنی با فرزندش گفته که دولت با فشار عربستان قصد دارد او را به شهادت برساند.