• روزنامه شرق   SharghDaily@

    1397/02/25 ساعت 11:36

    جام مارلیک پس از ۵ دهه به موطن خود بازگشت. مجموعه آثار باستان‌شناسی تپه مارلیک که طی سال‌های ۱۳۳۹ تا ۱۳۴۱ توسط دکتر نگهبان کشف شده بود پس از ۵۷ سال به گیلان آورده و در موزه مردم‌شناسی شهر رشت به نمایش گذاشته شده است ایسنا