• روزنامه ایران   IranNewspaper@

    1397/02/25 ساعت 18:17

    موگرینی: اتحادیه اروپا مصمم به حفظ توافق هسته‌ای است. این توافق برای امنیت ما و همچین امنیت منطقه حیاتی است. دیدار امورز با ظریف سازنده بود.