• داده‌های ۲۰ سال قبل فضاپیمای گالیله حاوی شواهدی از وجود آب در قمر اروپا است http://dgto.ir/y۱a