• روزنامه ایران   IranNewspaper@

    1397/02/25 ساعت 19:26

    آمریکا تحریم‌های بانکی جدیدی را علیه ایران وضع کرد. نام ولی‌الله سیف، رییس کل بانک مرکزی، در میان تحریم‌شدگان قرار دارد.