• روزنامه شرق   SharghDaily@

    1397/02/25 ساعت 12:12

    مینایی‌پور، مدیرکل امور زنان وزارت آموزش و پرورش: برخورد امنیتی با معلمان اصلا مورد تایید ما نیست. ۶، ۷ نفر از معلمان بازداشت شده در تجمع به جز یک نفر آزاد شده‌اند. از میان بازداشت‌شدگان یک نفر زن بوده است. ۵۰۰ هزار زن فرهنگی در حوزه بیماری‌های ویژه غربالگری شده‌اند ایلنا