• روزنامه صبح نو   sobhe_no@

    1397/02/25 ساعت 21:41

    رژیم صهیونیستی سرکنسول ترکیه را اخراج کرد. ساعاتی پیش در پی جنایات روز گذشته رژیم صهیونیستی در غزه، ترکیه از سفیر این رژیم خواسته بود خاک آنکارا را ترک کند.