• تست جاده‌ای سیتروئن C۳ THP۱۶۵؛ تجربه رانندگی با اولین محصول سایپا سیتروئن http://digiato.com/article/۲۰۱۸/۰۵/۱۵/٪d۸٪b۳٪db٪۸c٪d۸٪aa٪d۸٪b۱٪d۹٪۸۸٪d۸٪a۶٪d۹٪۸۶-c۳-٪d۸٪aa٪d۸٪b۳٪d۸٪aa-٪d۹٪۸۸-٪d۸٪aa٪d۸٪ac٪d۸٪b۱٪d۸٪a۸٪d۹٪۸۷-٪d۸٪b۱٪d۸٪a۷٪d۹٪۸۶٪d۹٪۸۶٪d۸٪af٪da٪af٪db٪۸c/ …