• روزنامه شرق   SharghDaily@

    1397/02/25 ساعت 11:46

    ارتش ترکیه با ایجاد مراکزی در ورودی‌های شهر عفرین در سوریه، از ساکنان این منطقه انگشت‌نگاری و از چهره آنها تصویربرداری می‌کند. سوریه با اشغالگر خواندن دولت ترکیه در انجام عملیات نظامی در منطقه عفرین و سایر مناطق شمال این کشور خواستار خروج نیروهای این کشور از خاک خود شد ایرنا