• روزنامه ایران   IranNewspaper@

    1397/02/25 ساعت 12:25

    سخنگوی دولت در خصوص بیانیه خبرگان: در حال حاضر وقتی برای این نیست ذهن مسئولان دیپلماسی کشور را که درگیر هستند، مخدوش کنیم. هزینه‌هایی که در زمان تحریم وجود داشت که باید پرداخت می‌کرد و من از گفتن آن پرهیز می‌کنم، اما چه کسی پرداخت می‌کرد؟ ملت باید هزینه‌ها را پرداخت کنند.