• روزنامه ایران   IranNewspaper@

    1397/02/25 ساعت 13:35

    سخنگوی دولت: دولت را وادار نکنید برخی مسائل را بیان کند؛ چرا ما را وادار می‌کنید حرف‌هایی بزنیم که موجب سوءاستفاده دشمن شود؟ با برجام، کشور از محاصره خارج شد. ما کار درستی انجام دادیم، در شرایط تحریم، ملت هزینه سنگینی پرداخت می‌کرد.