• اطمینان‌خاطر پلیس فتا به کاربران درباره مراقبت از اطلاعات در پیام‌رسان‌های داخلی: رئیس ‌پلیس فتای ناجا پیام‌رسان‌های مورد تأیید کشور را اعلام کرد و به مردم اطمینان داد که از حریم خصوصی و اطلاعاتشان استفاده نمی‌شود. http://dlvr.it/QSxw۷v