• آذری جهرمی وزیر ارتباطات در مراسم ایرانسل:حالا ما هم اولین استارتاپ یک میلیاردی ایرانی را داریم. روز اول من گفتم که باید در کشور ۵ یونیکورن داشته باشیم و امروز از خود #اسنپ خوشحال‌ترم که به رکورد یونیکورنی رسیده‌اند.