• روزنامه شرق   SharghDaily@

    1397/02/25 ساعت 13:08

    آغاز گفت‌و‌گوهای ظریف با موگرینی وزیر امور خارجه ایران برای مذاکره با مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا و وزیران امور خارجه انگلیس، فرانسه و آلمان امروز وارد بروکسل شد خبرآنلاین