• مرتضی گلپور   mortezagolpoor@

    1397/02/25 ساعت 15:58

    وقتی از تشریک مساعی تندروهای داخلی با همتایان خارجی خود برای زمینگیر کردن تلاش‌های برجامی حرف می‌زنیم، دقیقا از چی سخن میگیم؟ از اینکه رصد مسافرت کمال خرازی و ملاقات با جان کری، قطعا کار یک خبرنگار ساده و نتیجه یک اتفاق نیست