• روزنامه جهان اقتصاد   jahaneghtesad@

    1397/02/25 ساعت 15:22

    «آیت‌الله استادی: وظیفه روحانیت تحکیم عقائد خود و مردم است» دبیر شورای عالی حوزه‌های علمیه گفت: استادی با بیان اینکه کار روحانیت، تحکیم عقائد خود و دیگران است اظهار کرد: اگر پیگیری شبهات سبب تضعیف عقائد خودمان و دیگران شود مقصر اصلی خود ما هستیم و … http://jahaneghtesad.com/٪d۸٪a۲٪db٪۸c٪d۸٪aa٪e۲٪۸۰٪۸c٪d۸٪a۷٪d۹٪۸۴٪d۹٪۸۴٪d۹٪۸۷-٪d۸٪a۷٪d۸٪b۳٪d۸٪aa٪d۸٪a۷٪d۸٪af٪db٪۸c-٪d۹٪۸۸٪d۸٪b۸٪db٪۸c٪d۹٪۸۱٪d۹٪۸۷-٪d۸٪b۱٪d۹٪۸۸٪d۸٪ad٪d۸٪a۷٪d۹٪۸۶٪db٪۸c٪d۸٪aa-٪d۸٪aa٪d۸٪ad٪da٪a۹٪db٪۸c٪d۹٪۸۵/ …