• هر آن چه از بتلفیلد جدید می‌دانیم؛ از جنگ جهانی دوم تا حالت بتل رویال http://dgto.ir/xzv