• روزنامه جهان اقتصاد   jahaneghtesad@

    1397/02/25 ساعت 21:34

    «رئیس اتحادیه فروشگاه‌های زنجیره‌ای: عرضه اقلام پر مصرف ماه رمضان با حداقل سود » رئیس اتحادیه فروشگاه‌های زنجیره‌ای با بیان اینکه کالاهای اساسی ۱۰ درصد گران شده‌ است، گفت: نمی‌توان گفت که این افزایش سبب سود تولید کننده شده بلکه فقط قسمتی از هزینه‌ها … http://jahaneghtesad.com/٪d۸٪b۱٪d۸٪a۶٪d۹٪۸a٪d۸٪b۳-٪d۸٪a۷٪d۸٪aa٪d۸٪ad٪d۸٪a۷٪d۸٪af٪d۹٪۸a٪d۹٪۸۷-٪d۹٪۸۱٪d۸٪b۱٪d۹٪۸۸٪d۸٪b۴٪da٪af٪d۸٪a۷٪d۹٪۸۷٪e۲٪۸۰٪۸c٪d۹٪۸۷٪d۸٪a۷٪d۹٪۸a-٪d۸٪b۲٪d۹٪۸۶٪d۸٪ac٪d۹٪۸a٪d۸٪b۱٪d۹٪۸۷٪e۲٪۸۰٪۸c٪d۸٪a۷٪d۹٪۸a-۳/ …