• روزنامه شرق   SharghDaily@

    1397/02/25 ساعت 11:00

    «مشایی کارگردان مناظره‌های ۸۸» گفت‌وگوی شرق با حمیدرضا موسوی، از مسئولان ستادهای انتخاباتی احمدی‌نژاد http://sharghdaily.ir/fa/main/detail/۱۸۷۴۶۵/ …