• روزنامه شرق   SharghDaily@

    1397/02/25 ساعت 09:47

    کمیسیون عالی مستقل انتخابات عراق اعلام کرد، پس از شمارش ۹۱ درصد آرا در ۱۶ استان از مجموع ۱۸ استان عراق لیست سائرون به ریاست مقتدی صدر همچنان پیشتاز انتخابات پارلمانی است ایسنا