• روزنامه جهان اقتصاد   jahaneghtesad@

    1397/02/25 ساعت 21:41

    «علی فاضلی در دومین نشست ائتلاف تغییر و توسعه مطرح‌کرد: شبنامه نویسان به دنبال حاشیه‌نشینی اصناف هستند» ۳۱ اردیبهشت ماه، رؤسای اتحادیه‌های صنفی تهران، پای صندوق‌های رأی می‌روند تا سکانداران دوره دوم این اتاق را تعیین کنند. http://jahaneghtesad.com/٪d۸٪b۹٪d۹٪۸۴٪db٪۸c-٪d۹٪۸۱٪d۸٪a۷٪d۸٪b۶٪d۹٪۸۴٪db٪۸c-٪d۸٪af٪d۸٪b۱-٪d۸٪af٪d۹٪۸۸٪d۹٪۸۵٪db٪۸c٪d۹٪۸۶-٪d۹٪۸۶٪d۸٪b۴٪d۸٪b۳٪d۸٪aa-٪d۸٪a۷٪d۸٪a۶٪d۸٪aa٪d۹٪۸۴٪d۸٪a۷٪d۹٪۸۱-٪d۸٪aa٪d۸٪ba٪db٪۸c٪db٪۸c٪d۸٪b۱-٪d۹٪۸۸-٪d۸٪aa/ …