• نیویورک‌تایمز در تیترش نوشته ۳۷ فلسطینی در اعتراضات به باز شدن سفارت «مُردند»، ننوشته کشته شدند یا چطور مردند و یا کی آنها را کشته. به نوشته @jacobinmag :«فلسطینی‌ها هرگز کشته نمی‌شوند، آنها فقط می‌میرند.»