• میثم سلیمانی   msr52004@

    1397/02/24 ساعت 13:16

    یکی از توییتایی عربی زده بود سال ۲۰۱۰ ایاد علاوی پیروز شد صبحش نوری مالکی نخست وزیر شد سال ۲۰۱۴ مالکی پیروز شد صبحش عبادی نخست وزیر شد حالا هم اگر صدر پیروز شده معلوم نیست کی نخست وزیر میشه این داستان پیچیده انتخابات #عراق