• سید عزت الله ضرغامی   Zarghami_ez@

    1397/02/24 ساعت 18:46

    خیابان انقلاب، در قرق دستفروشهای کتاب است. هر جور کتابی که بخواهید. خاطرات شاه ، رضا شاه، فرح دیبا، انواع رمان‌های منشوری! و کتابهای غیرمجاز !! اگر امروز پهلوی اول و دوم بودند از برترین راویان بدعهدی و نامردی آمریکا و انگلیس به حساب می‌آمدند.