• با پدر سیما شادکام یکی از #دختران_شین آباد حرف زدم میگفت آقای خضری تا به حال به دخترانمان زنگ نزده با تیم پزشکی هم در ارتباط نیست چطوراین خبر رااعلام کرد؟دکتر فاطمی ریس تیم پزشکی دختران این خبر را به ماداده لطفا با این خبرهای کذب و بدون اطلاع روند درمان این دختران را تغیر ندهیم