• روزنامه ایران   IranNewspaper@

    1397/02/24 ساعت 13:41

    وزیر ارتباطات در پاسخ به سوالی مبنی بر اعتراض یکی از پیام‌رسان‌ها درباره چالش‌های نرم‌افزاری زیرساخت و اپراتورها: ما در کشور پنج پیام‌رسان داریم، نه یکی. این که یکی از آن‌ها به جای طرح موضوع در جلسات مرتبا بحث را به موضوع عملیات روانی بکشاند، نه به سود آن‌هاست و نه به سود کشور.