• روزنامه شرق   SharghDaily@

    1397/02/24 ساعت 18:42

    کلته، مدیرعامل اتحادیه ماهی‌گیران استان گلستان: مشکل امسال صیادان در زمینه کم بودن صید ماهی‌‌ها یک طرف، پرداخت نشدن مطالبات صیادان توسط مدیریت امور ماهی‌های خاویاری پس از گذشت ۲ ماه از پایان صید هم دغدغه دیگر صیادان استان شده است ایلنا