• آیت‌الله ملک حسینی: «می‌گویند تمام جنگل‌های اطراف خراب می‌شود و دودش آلودگی ایجاد می‌کند باید از آنها بپرسیم، آیا اصلا می‌دانید که دود کارخانه پتروشیمی چه موادی دارد، شاید اتفاقا دود یک کارخانه به گونه‌ای باشد که اگر روی برگ‌ها بنشیند مواد غذایی به برگ‌ها بدهد.»