• زُهِير موسوى   zoheirIRAN@

    1397/02/24 ساعت 13:19

    آذری جهرمی در پاسخ به مدیر عامل #سروش: این پیام رسان به جای حل مشکلات فنی کار را به عملیات روانی کشانده