• بالاخره نیویورک‌تایمز تیتر را عوض کرد و «مردند» را به «کشته شدند» تغییر داد. البته همچنان توی لید و پاراگراف‌های ابتدایی داستان همونه؛ مردند و افعال مجهول که مشخص نیست قربانیان را کی کشته است. توی فاصله خبر اولیه و اصلاحیه‌های بعدی کشته‌شدگان از ۲۸ به ۳۷ و حالا به ۴۱ نفر رسید!