• پوریا سوری   pooryasoori@

    1397/02/24 ساعت 23:33

    زنان ما … رنج‌های #فلسطین را بر اشک درخت نقش می‌زنند کودکان فلسطین را در وجدان بشر دفن می‌کنند زنان ما … سنگ‌های فلسطین را به سرزمین ماه می‌برند. #نزار_قبانی