• معصومه ابتكار   ebtekarm_ir@

    1397/02/24 ساعت 19:25

    برجام یک توافق بین المللی مورد تایید همه ارکان نظام است، ولی اگر بنا بر عذرخواهی باشد افراد زیادی باید از ملت بابت عقب ماندگی‌های ایران عزیز در دولتهای نهم و دهم عذر خواهی کنند.