• اجرای FATF به منزله نصب دیده‌بان دشمن در خاک خودی است: یک نماینده مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه اجرای FATF به منزله نصب دیده‌بان دشمن در خاک خودی است گفت: FATF ابزار پیشبرد جنگ اقتصادی آمریکا علیه ایران است. http://dlvr.it/QSqdZr