• مرتضی گلپور   mortezagolpoor@

    1397/02/24 ساعت 16:34

    محمد، دوستی شفیق، انسانی شریف، و همکاری مهربان است به خودش هم گفتم؛ که محمد، خودخواهی هایی هم دارد، اما این خودخوداهی، برای او، مانند یک سپر دفاعی عمل می‌کند اما من محمد را همیشه آدمی صادق، دلسوخته مردم و دلسوز کشورش دیدم، خبرنگاری که بی حاشیه‌های مرسوم، به کار خویش مشغول است