• مرتضی گلپور   mortezagolpoor@

    1397/02/24 ساعت 17:26

    آیین نامه اجرایی قانون نحوه فعالیت احزاب و گروههای سیاسی،مصوب یکشنبه گذشته #هیات_دولت : مسئول تأمین امنیت #تجمع‌ها و #راهپیمایی‌های قانونی، #نیروی_انتظامی است و حضور دیگر افراد و گروه‌ها تحت عنوان برقراری نظم و امنیت در زمان و محل برگزاری تجمع‌ها و راهپیمایی‌های مذکور، ممنوع است