• زُهِير موسوى   zoheirIRAN@

    1397/02/24 ساعت 10:22

    جدی اونایی که خواهر کوچیکتر ندارن چجوری از زندگی لذت میبرن؟ صبح اومده بیدارم کرده میگه حاج خانوم رفتن کوه صبحانه درست کردم باهم بخوریم. خب بمیرم براش کمه