• مرتضی گلپور   mortezagolpoor@

    1397/02/24 ساعت 18:05

    البته اگر تندروها، با آتش زدن پرچم امریکا یا اقدامات بی خردانه دیگری، زحمات فلسطینی‌ها را نابود نکنند و بار دیگر سپری برای پنهان کردن جنایت‌های اسرائیل فراهم نکنند #نفوذ ی و خائن به آرمان #فلسطین شمایید؛ برادران تندروی مثلا ارزشی که بیشترین خدمت تبلیغاتی رابه سفاکان ارائه میکنید