• روزنامه شرق   SharghDaily@

    1397/02/24 ساعت 12:30

    «انتقاد وزیر ازبرخورد فیزیکی با معلمان» گفت‌وگوی شهرزاد همتی با محمد بطحایی، وزیر آموزش‌وپرورش http://sharghdaily.ir/fa/main/detail/۱۸۷۴۵۲/ …