• روزنامه ایران   IranNewspaper@

    1397/02/24 ساعت 09:27

    واکنش دولت به برخی موضع‌گیری‌های داخلی علیه #برجام: آنها در تعارضی آشکار، هم دلواپس حضور آمریکا در برجام بوده‌اند و هم شاکی خروج آمریکا از برجام. مدیریت مسئولانه کشور، عرصه تناقض گوئی نیست؛ بلکه نیازمند تصمیم قاطع و عمل شجاعانه است