• خبرگزاری مهر   mehrnews_fa@

    1397/02/24 ساعت 10:50

    بازگشت ۱۱ مدیر نجومی بگیر به کار رئیس دیوان محاسبات: در سطح وزارتخانه‌ها ۱۱ نفر در پایان سال ۹۶ بازنشسته شده اند و باتوجه به اینکه از مقامات موضوع ماده ۷۱ قانون مدیریت خدمات کشوری بوده اند،مجددا به کار بازگشته اند.