• نسیم قاضی زاده   NasimGhazizadeh@

    1397/02/24 ساعت 20:02

    تا حالا پیانو ندیده … شروع میکنم به زدن، فکر میکنه یه آدمیه تووش که ازش صدا درمیاد …پارس میکنه و چرخ میزنه و بوو میکشه و هاج و واج به این دم و دستگاهِ عجیب غریب نگاه میکنه و اون آدم مخفیه رو پیدا نمیکنه! همینقدر حیوونکى! همینقدر کوچک! #حیوان_خانگى #سگ #حیوانات_را_دوست_بداریم