• طرح پتروشیمی سقاوه ۳۵۰۰ میلیارد تومان اعتبار نیاز دارد. حتی با درصدی از این بودجه می‌توان در کشاورزی، دامداری و گردشگری استان کهگیلویه و بویراحمد (که کل بودجه عمرانی سال قبلش ۸۹۰۰میلیارد ریال بود) انقلابی بر پا کرد. اما امان از رانت و رانت‌خواری و هیچ‌ندانی و توهم توسعه.