• انتظار ثبات قیمت #خودرو عادلانه نیست رییس انجمن قطعه سازان: در شرایطی که قیمت همه اقلام مواد اولیه افزایش یافته، انتظار ثبات قیمت خودرو عادلانه نیست. تسنیم