• حسام الدین آشنا   hesamodin1@

    1397/02/24 ساعت 19:10

    این سخن به خوبی خوی استکباری ترامپ و درعین حال عجز او از فهم بازی برد_برد را نشان می‌دهد.برای او چیزی تحت عنوان مذاکره با حقوق برابر معنا ندارد. برای او قابل قبول نیست که ایرانی‌ها بتوانند از راه مذاکره به حقوق مسلم خود برسند.