• روزنامه شرق   SharghDaily@

    1397/02/24 ساعت 11:19

    گراوند، مشاور سازمان امور اجتماعی وزارت کشور در نشست بررسی مسائل حاشیه‌نشینی کرمانشاه: حدود ۳۰ درصد جمعیت کشور معادل حدود ۱۹ میلیون نفر در بافت ناکارآمد و نابسامان شهری زندگی می‌کنند. شهر کرمانشاه از نظر جمعیت حاشیه‌نشین در جایگاه دوم کشور قرار دارد ایسنا