• روزنامه ایران   IranNewspaper@

    1397/02/24 ساعت 10:19

    نوبت عذرخواهی کیست؟ هادی غفاری: هنوز یادمان نرفته رئیس جمهوری تحت‌الحمایه آقای جنتی، با گفتن جملاتی نظیر اینکه «آنقدر قطعنامه دهید تا قطعنامه‌دان‌تان پاره شود» و «آن ممه را لولو برد» کشور را در شرایطی قرار داد که ناچار به دادن امتیاز پای میز مذاکره کردند http://www.iran-newspaper.com/newspaper/BlockPrint/۴۶۷۱۴۱ …