• بیانیه والدین دختران شین آبادی در مورد خبر اعزام فرزندانشان به آمریکا جهت مداوا مدارک پزشکی دخترانمان به آمریکا ارسال شده است نماینده پیرانشهر و سردشت در تهران یا پیرانشهر جوابگوی ما نبود چرا ایشان با سنگ‌اندازی خواستار تداوم تحمل دردهای دخترانمان است