• روزنامه ایران   IranNewspaper@

    1397/02/23 ساعت 11:30

    رییس هیات مدیره انجمن تالاسمی: موجودی «دسفرال» داروی حیاتی بیماران تالاسمی سه ماه است که صفر مطلق است و مقادیر محدودی از آن نیز به دلیل افزایش قیمت دلار در گمرگ خاک می‌خورد. در صورت ادامه این وضعیت، بی‌شک آمار مرگ‌ومیر این بیماران در سال جاری بیش از سال گذشته خواهد بود. - ایلنا