• زُهِير موسوى   zoheirIRAN@

    1397/02/23 ساعت 23:44

    شبایی که دیروقت میام خونه دلم میخواد کل خیابون دربند رو پیاده تا ته برم بالا. ساکت خلوت بوی یاس …