• «سال گذشته بیش از ۲۳۰ هزار تغییر نام خانوادگی و همچنین ۱۱۲ هزار مورد تغییر نام در کشور ثبت شد.» به نظر مردم از نام‌خانوادگی‌شون بیشتر ناراضی هستند تا اسم‌شون.